materiały ścierne usługi informatyczne, grafika komputerowa - projektowanie stron internetowych Kasina Wielka - profesjonalne naprawy powypadkowe Euro okna i drzwi - produkcja drewnianych okien i drzwi samochody pożarnicze, samochody strażackie, pojazdy pożarnicze, pojazdy strażackie Olsztyński Internetowy Klub Użytkowników Renault Ochotnicza Straż Pożarna w Mszanie Dolnej Agroturystyka Mszana Dolna Ośrodek Sportowo Rekreacyjny Mszana Dolna Aktywna agroturystyka, stadnina koni, sprzedaż koni pod siodło


CHOROBY RYBEK AKWARIOWYCH
OBJAWYPRZYCZYNYZABIEGI
Ryby poruszają się skokami z
trudem osiągając powierzchnię
wody
Giniecie z uduszenia
Przeziębienie błędnikaObniżyć poziom wody. Podnieść
temperaturę wody o 2-3 stopnie
Szczelnie przykryć akwarium
płytką szklaną.
Ociężałość ryb
Brak apetytu
Chowanie się po kątach akwarium i
między roślinami
obojętność płciowa
Zwinięcie lub naprężenie płetw
Końcowy odcinek jelita
wypełniony twardą masą kału
OtłuszczenieZastosować głodówkę przez 3-6 dni.
Potem karmić pokarmem
urozmaiconym, ale bez
doniczkowców i larw komarów
Brak zainteresowania pokarmem
Obojętność płciowa
Zwinięte lub bardzo naprężone
płetwy
Ciemne zabarwienie okolicy płetwy
odbytowej
Zaczerwienienie skóry wokół
odbytu
Nienaturalne silne zabarwienie i
wychudzenie (zapadnięty brzuch)
Zapalenie żołądka i jelitRyby odłowić i przenieść do
innego zbiornika. Zastosować
długotrwałą kąpiel w roztworze
soli w ilości 1g na litr wody lub
chloraminy (1g na 100 litrów wody,
której ilość należy uzupełniać
po 2-3 dniach połową poprzedniej
dawki) lub z 3% wody utlenionej
(1-3 ml na 10 litrów wody),
Podczas kąpieli stosować głodówkę.
Odkażać zbiornik wodą utlenioną.
Po kuracji podawać pokarm łatwo
strawny, na przykład rozwielitki i
oczliki.
Zbielenie i zmętnienie oka,
spowodowane przez larwy przywry
KataraktaLEKÓW BRAK. Z akwarium usunąć
wszystkie ślimaki na okres co najmniej
2 miesięcy
Pasożyty długości 1 mm przyczepione
na skórze i oczach ryb
Chwiejne ruchy ryb
Ryby są niespokojne, podpływają
pod powierzchnię i z trudnością
oddychają, chwytając powietrze
Rozchylenie pokryw skrzelowych
Mętnienie powierzchni oka
Robaki pasożytnicze (na ich
atak są szczególnie narażone
ryby karpiowate)
Chore ryby odłowić i zastosować
krótkotrwałą kąpiel w: soli (10-15g
na litr wody w czasie 10 minut) lub
formalinie (40% 2-4ml na 10 litrów
wody przez 30-45 minut) lub
nadmanganianie potasu (1g na 100
litrów wody przez 30-35 minut albo
1g na 10 litrów wody przez 5-10
minut), lub w 10% occie (1ml na 20
litrów wody w czasie 20 sekund).
Po zabiegu ryby przenosi się do
innego zbiornika. Zbiornik pierwotny
odkaża się roztworem soli, riwanolu,
wody utlenionej lub chloraminy - po
1g na 100 litrów wody.
Ocieranie się ryb o przedmioty
Na skórze widoczne krosty
Wysypka na ciele
Ichtioftirioza - ospa rybiaChore ryby należy natychmiast przenieść
do innego zbiornika i zastosować kąpiel
w zieleni malachaitowej podnosząc
jednocześnie temperaturę wody o kilka
stopni. Zbiornik macierzysty musi pozostać
przynajmniej przez tydzień bez ryb.
Ocieranie się ryb o przedmioty
Na skórze okrągłe, obrzmiałe i
zaczerwienione miejsca
Zranienia przez pasożyty
(wesz lub pijawkę rybną)
Poddać chore ryby 2-3 tygodniowej
kąpieli w: chloraminie (1g na 200
litrów wody, uzupełniając co 2-3 dni)
lub trypafalawinie (1g na 100 litrów
wody uzupełniając co 5-6 dni w ilości
1g na 250 litrów wody), lub riwanolu
(1g na 500 litrów wody, uzupełniając
co 5-6 dni w ilości 1g na 200 litrów wody).
Podczas kąpieli podnieść temperaturę
wody do maksymalnej granicy. Kąpiel
stosować aż do zaniku białych plamek.
Odkazić jednorazowo całe akwarium
łącznie z roślinami i piaskiem.
Ocieranie się ryb o przedmioty
Na płetwach lub pysku widać
kłaczki pleśni podobnej do brudnej
waty
Sklejenie płetw
Zmętnienie skrzeli
PleśniawkaUtrzymać wymaganą dla gatunku
temperaturę wody. Miejsca
zaatakowane przetrzeć tamponem
z waty nasyconym roztworem
nadmanganianu potasu o stężeniu
1g na 1 litr wody. Następnie chore
ryby umieścić w krótkotrwałej kąpieli
w roztworze nadmanganianu potasu
(1g na 10 litrów wody w czasie 5-10
minut) lub w roztworze soli (10-15g
na litr wody w czasie 20 minut).
Po kuracji zapewnić wyższą
temperaturę wody i dobre natlenienie
Utrudnione, kołyszące ruchy
Zaburzenia równowagi
Pokładanie się na dnie
Postrzępione płetwy
Szare plamy na skórze, zmętnienia
Łuski lekko nastroszone
Wyłupiaste oczy przy krwawo-
ropnym zapaleniu
Nabrzmienie skrzeli i odstawanie
ich pokryw
Wychudzenie ryb i wzdęty brzuch
GlonogrzybicaRyby zarażone wyłowić, uśmiercić
i spalić. Dla pozostałych stosować
kąpiel długotrwałą (co najmniej przez
100 godzin) w roztworze
para-chlorophenoksyetanolu (1ml na
litr wody destylowanej. Roztwór dodaje
się do akwarium w kilkunastu porcjach
w ciągu doby po 50ml na 1 litr wody w
akwarium. Tak samo należy odkazić
cały sprzęt akwariowy. Zmienić piasek i
kamienie, stare wyrzucić. Do wszystkich
posiadanych zbiorników nalać: lizolu w
takiej ilości, by powstał 3-5% roztwór,
lub formaliny, by powstał 6%roztwór.
Dezynfekcja powinna trwać 24 godziny.
Jakiekolwiek zaniedbanie w zwalczaniu
choroby może spowodować wyniszczanie
hodowli własnej i sąsiednich w okolicy
Przebywanie pod powierzchnią wody
lub chowanie się w roślinach i
kątach akwarium
Nastroszone łuski, często uszkodzone
Zaczerwieniony odbyt
Bledsza barwa
Wyłupiaste oczy
Odstające pokrywy skrzelowe
Zmatowienie skrzeli
Rozdęty brzuch lub całe ciało
Posocznica (choroba zaraźliwa,
wywoływana przez bakterie
znajdujące się we wszystkich
rodzajach wód. Zapadają na
nią ryby osłabione lub stare,
a najbardziej podatne są ryby
labiryntowe

Nie przekarmiać tłustymi pokarmami
i nie dawać pokarmu jednostajnego.
Chore ryby należy natychmiast
uśmiercić, gdyż jest to choroba
nieuleczalna i zaraźliwa. Wstępne
objawy tej choroby można próbować
leczyć antybiotykami stosując
długotrwałą kąpiel w:
- aureomycynie (1,3g na 100 litrów
wody)
- chloromycetynie (5g na 100 litrów
wody)
- penicylinie krystalicznej (5g na 100
litrów wody)
- streptomycynie (600 000 jednostek
na 100 litrów wody).
Zakażone akwaria i sprzęt
wydezynfekować, a zdrowe ryby odkazić
jednorazowo chloraminą (1g na 100 litrów
wody) lub riwanolem (1g na 500 litrów
wody), lub solą (1-1,5g na 100 litrów
wody, lub 3% wodą utlenioną (1-3ml na
10 litrów wody).
Plamiste rozjaśnienia i zmatowienia
świecących pasków spowodowane
schorzeniem wewnętrznym
Choroba bystrzyków neonowychNatychmiast uśmiercić ryby chore
Dokładnie zdezynfekować akwarium
i sprzęt lizolem lub formaliną,
podłoże wyrzucić, rośliny spalić
Ryby zdrowe odizolować
Słabe niebiesko-białe plamiste
zmatowienie
Sklejenie lub postrzępienie płetw
Zniszczenie płetw
Zmętnienie powierzchni oka
Zmętnienie skrzeli
Deformacja ciała u narybku
Bakteryjne zapalenie skóry
i płetw
Chore ryby odłowić i zastosować
krótko trwałą kąpiel w roztworze soli
(10-15g na litr wody przez 20 minut
lub 40% roztworze formaliny (20-40 ml
na 100 litrów wody przez 30-45 minut)
lub nadmanganianu potasu (1g na 100
litrów wody przez 30-45 minut lub 1g
na 10 litrów wody przez 5-10 minut).
Po kąpieli ryby przenieść do innego
zbiornika. Zbiornik pierwotny należy
odkażać przez dłuższy czas:
riwanolem (1g na 100 litrów wody) lub
chloraminą (1g na 100 litrów wody).
Ogólne osłabienie
Ocieranie się o przedmioty
Różowe, szare i brunatne plamy,
a nawet czarne narośla na pysku,
skórze, pokrywach skrzelowych i
gardzieli
Wyłupiaste oczy
Wrzody podskórneChore ryby wyłowić i watą
nasączoną w riwanolu (1g na
10 litrów wody) zetrzeć narośl
lub rozetrzeć wrzód, następnie
ryby umieścić w krótkotrwałej
kąpieli z: nadmanganianu potasu
(1g na 10 litrów wody) lub riwanolu
(1g na 50 litrów wody), lub 3%
wody utlenionej (10ml na 10 litrów
wody). Po kąpieli ryby przenieść
do innego zbiornika. W ciężkich
przypadkach zasięgnąć porady
lekarza weterynarii, który zalecić
może antybiotyki.
Na pysku, skórze lub pokrywach
skrzelowych występują szare,
brunatne i czarne narośla
Oczy wyłupiaste
Inne narośla różnego kształtu
RakowatośćChoroba nie uleczalna